Règleman sou enfòmasyon prive

Enfòmasyon kontak (adrès imel, nimewo telefòn, adrès, elatriye) akeri nan enfòmasyon ou soumèt yo ka itilize pou pran kontak avèk ou lè sa nesesè.Pou sèvi w pi byen, nou ka kontakte w detanzantan konsènan pwodwi, òf espesyal oswa sèvis ke nou kwè w ap jwenn valè.

Si w pa vle mete w sou lis maketing Bersi Vac, tou senpleman di nou lè w ban nou enfòmasyon pèsonèl ou.

Bersi Vac pa pral divilge enfòmasyon pèsonèl ou bay okenn òganizasyon deyò pou itilize li nan maketing san konsantman ou

Si ou ta renmen kontakte nou pou nenpòt rezon konsènan pratik konfidansyalite nou yo, tanpri kontakte nou nan fason sa a:

Imèl:info@bersivac.com